ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/10/2022
Termin składania ofert: 20/10/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/28/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: