ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Kardiologicznej

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Kardiologicznej
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/01/2020
Termin składania ofert: 24/02/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: