ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – świadczenia realizowane jedno-czasowo przez drugiego lekarza w oddziale

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/12/2023
Termin składania ofert: 18/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/52/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: