ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Poradni Ginekologiczno – Położniczej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/05/2022
Termin składania ofert: 18/05/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: