ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych przez lekarza po odbyciu 3 roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/04/2024
Termin składania ofert: 23/04/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: