ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz świadczenia anestezjologiczne

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 23/11/2023
Termin składania ofert: 30/11/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/47/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: