ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych jednocześnie w Oddziale Medycyny Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/07/2023
Termin składania ofert: 24/07/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/27/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: