ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/05/2023
Termin składania ofert: 12/05/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: