ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich i pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu pn.: Pro life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego w okresie 23.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/04/2021
Termin składania ofert: 15/04/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/5/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: