ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie logopedii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w okresie 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023r. z możliwością przedłużenia o kolejne 24 m-ce

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/05/2021
Termin składania ofert: 14/06/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: