ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie logopedii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w okresie 01.03.2022 r. do dnia 29.02.2024r. z możliwością przedłużenia o kolejne 24 m-ce

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/02/2022
Termin składania ofert: 18/02/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: