ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Chorób Zakaźnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/11/2022
Termin składania ofert: 05/12/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/32/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: