ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs Ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od dnia 01.06.2022r. do dnia 31.05.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 28/04/2022
Termin składania ofert: 24/05/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: