ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/06/2024
Termin składania ofert: 20/06/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/24/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: