ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 28/08/2023
Termin składania ofert: 15/09/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/31/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: