ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 30/11/2022
Termin składania ofert: 16/12/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/35/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: