ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2027r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/01/2024
Termin składania ofert: 19/01/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/1/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: