ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej i/lub udzielanie świadczeń lekarskich realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Dziale Pomocy Doraźnej w okresie 01.08.2021 r. do 31.07.2025 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 13/07/2021
Termin składania ofert: 26/07/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/20/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: