ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora oraz Z-cy Koordynatora Specjalistów ds Epidemiologii w ZOZ Sucha Beskidzka w okresie od dnia 01.05.2021r. do dnia 30.04.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/04/2021
Termin składania ofert: 21/04/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/7/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: