ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz jednocześnie w Oddziale Medycyny Paliatywnej i ZOL w okresie od 01.08.2021 r. do 30.09.2026 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/07/2021
Termin składania ofert: 15/07/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: