ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Z-cy Koordynatora Oddziału Wewnętrznego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 21/04/2023
Termin składania ofert: 26/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/20/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: