ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Pielęgniarki Koordynującej oraz świadczenia pielęgniarskie w Stacji Dializ

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/03/2021
Termin składania ofert: 27/04/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/3/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: