ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Alergologicznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 30/01/2024
Termin składania ofert: 16/02/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: