ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na 1. Pełnienie funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej. 2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych. 4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Anestezjologicznej.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 24/01/2023
Termin składania ofert: 07/02/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/5/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: