ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na: 1. Pełnienie funkcji Koordynatora Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii Onkologicznej, 2. Pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii Onkologicznej, 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii onkologicznej.

Opis: Konkurs ofert na: 1. Pełnienie funkcji Koordynatora Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii Onkologicznej, 2. Pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii Onkologicznej, 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii onkologicznej.
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 20/01/2020
Termin składania ofert: 29/01/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/6/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: