PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

23/11/2020

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ PERSONELOWI

ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ PERSONELOWI

ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19
(edycja I i II)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 30.06.2021 r. przystąpił do realizacji II edycji projektu pn.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.05.02.00-00-001/20).

Głównym celem realizowanego Projektu jest pomoc w ograniczeniu negatywne skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Placówki objęte wsparciem będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Grupę  docelową w ramach projektu w ZOZ Sucha Beskidzka stanowią

pielęgniarki, fizjoterapeuci i opiekunowie medyczni

pracujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Makowie Podhalańskim.

Łączna wysokość otrzymanego grantu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu oraz zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców wynosi 222 035, 76 zł.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 30.10.2020 r. przystąpił do realizacji projektu pn.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.05.02.00-00-001/20).

Głównym celem realizowanego Projektu jest pomoc w ograniczeniu negatywne skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Placówki objęte wsparciem będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Grupę  docelową w ramach projektu w ZOZ Sucha Beskidzka stanowią

pielęgniarki, fizjoterapeuci i opiekunowie medyczni

pracujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Makowie Podhalańskim.

Łączna wysokość otrzymanego grantu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu oraz zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców wynosi 247 062, 82 zł.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.