PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r.

08/11/2022

W ramach umowy nr 1/14/41/2022/436/609, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w dniu 27.09.2022 r., szpital  otrzymał środki na zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w łącznej kwocie: 399 500 zł.

Dofinansowanie przyznane przez Ministra Zdrowia: 399 500,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 399 999,60 zł

W ramach programu zakupiono cystoskopy giętkie w liczbie 10 szt.

Zakup został zrealizowany ze środków finansowych z budżetu państwa w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”. Zadanie jest częścią programu pn. „ Narodowa Strategia Onkologiczna”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Okres realizacji inwestycji: do  31.12.2022 r.