PROJEKTY ZREALIZOWANE

Realizacja zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

29/05/2020

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Z ZAKRESU WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I ŚWIADKOM ORAZ REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADAŃ USTAWOWYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA INTERESÓW OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTEPSTWEM I ŚWIADKÓW ORAZ LIKWIDACJĄ SKUTKÓW POKRZYWDZENIA PRZESTĘPSTWEM

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAKUP URZĄDZENIA – ULTRASONOGRAF ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA – ŁÓŻKA WIELOFUNKCYJNE Z OPRZYRZĄDOWANIEM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 29.05.2020 r. zawarł umowę z Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości – Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań:

  1. Zakup urządzenia – ultrasonograf (1 szt.)
  2. Zakup wyposażenia – łóżka wielofunkcyjne (elektryczne) z oprzyrządowaniem (2 szt.)

Pokrzywdzeni wymagają kompleksowej pomocy na wielu płaszczyznach w celu zniwelowania dotkliwych skutków przemocy. Medycznego wsparcia potrzebują osoby, które ucierpiały w wyniku naruszenia ich nietykalności cielesnej, skutkującej doznaniem urazu fizycznego. Kompleksowa pomoc w takich przypadkach musi zostać udzielona niezwłocznie, bez konieczności transportu do innego ośrodka w celach diagnostycznych. Niezbędnym jest więc zapewnienie adekwatnej aparatury specjalistycznej dla jednostek podmiotu, które mogą mieć styczność z pacjentem pokrzywdzonym aktem przemocy fizycznej. Ponadto, w przypadku konieczności hospitalizacji pokrzywdzonego, np. po koniecznym zabiegu operacyjnym,  niezbędnym jest zapewnienie pacjentowi warunków pobytu, które zapewnią komfort hospitalizacji i usprawnią opiekę nad nim. Nowoczesne, wielofunkcyjne łóżka zapewniają optymalne ustawienie dla pacjenta w komfortowej pozycji w trakcie użytkowania – leżenia lub badania. Łóżka z szerokim zakresem elektrycznej regulacji leża, pozwalają na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając maksymalny komfort dla pacjentów i personelu, dzięki ich ergonomii i funkcjonalności. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, w komfortowych warunkach, przyczyniających się do szybszego powrotu do zdrowia i sprawności.

Całkowity koszt realizacji zadań: 87 900,00 zł

  • ze środków dotacji Funduszu Sprawiedliwości: 50 000,00 zł
  • ze środków własnych ZOZ w Suchej Beskidzkiej: 37 900,00 zł