PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO MZ

05/02/2020

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie naboru w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia został wybrany jako jeden z głównych ośrodków w naszym regionie do realizowania przesiewowych badań kolonoskopowych na lata 2016-2018 w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Badania w ramach Programu są wykonywane od października 2016 do końca 2018 roku.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • wszystkie osoby w wieku 50–65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Beneficjentom projektu zapewnia się możliwość udzielenia poniższych świadczeń:

 

  • Bezpłatne badanie kolonoskopowe diagnostyczne
  • Bezpłatne pobranie wycinków i usunięcie wszystkich polipów poniżej 10 mm
  • Bezpłatne badanie histopatologiczne pobranych wycinków i usuniętych polipów
  • Bezpłatnie preparat służący do oczyszczenia jelita przed badaniem
  • Możliwość realizacji badania w analgosedacji

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

W tym miejscu poinformujemy Cię o ewentualnych, planowanych działaniach edukacyjno-informacyjnych, realizowanych w ramach Projektu.