PROJEKTY ZREALIZOWANE

POLKARD na lata 2017-2021

05/11/2021

POLKARD

PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO NA LATA 2017-2021

DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

W APARATY DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH Z FUNKCJĄ DUPLEX NA POTRZEBY NEUROLOGII

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia w dniu 4.11.2021 r. przystąpił do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 w zakresie zadania:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021″

Celem zadania jest doposażenie podmiotów w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego poprzez wyposażenie realizatorów  zadania w aparaty USG z opcją Duplex, umożliwiające kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Projekt jest finansowany z budżetu Państwa.

Okres realizacji inwestycji: 4.11.2021 – 30.04.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 250 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 249 800,00 zł