PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego

08/06/2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego” w ramach działu 851, rozdziału 85111, paragrafu 6430, działaniu budżetu zadaniowego nr 20.4.1.2 – Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

Zadanie inwestycyjne jest finansowane ze środków budżetu państwa.

  • DOFINANSOWANIE POWIAT SUSKI: 155 852. 62 zł
  • DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA: 1 246 817.00 zł
  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 1 558 522.24 zł

Celem dotacji jest poprawa efektywności systemu zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, dotyczących urologii onkologicznej oraz wzrost dostępności do specjalistycznych małoinwazyjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu suskiego oraz całego województwa poprzez zakup sprzętu specjalistycznego.

Efektem rzeczowym realizacji zadania inwestycyjnego będzie zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt medyczny:

1. Diatermia – 1 szt.
2. Zestaw do resekcji bipolarnej z optyką – 1 kpl.
3. Pompa płucząca do procedur endourologicznych – 1 szt.
4. Laser holmowy z morcelatorem – 1 szt.
5. Zestaw do mini PCNL – 1 kpl.
6. Zestaw do resekcji monopolarnej – 2 kpl.
7. Zestaw cytoskopów sztywnych wraz z optykami  – 3 kpl.
8. Resektoskop laserowy do zabiegów Holep – 1 kpl.
9. Długi resektoskop – 1 kpl.
10. Ureterorenoskop sztywny z dwoma światłowodami – 1 kpl.
11. Litotryptor do URS – 1 kpl.
12. Ultrasonograf – 1 szt.
13. Videocystoskop giętki z torem wizyjnym – 1 kpl.
14. Cystofiberoskop giętki – 1 kpl.
15. Stół operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.
16. Łóżka szpitalne z wyposażeniem – 2 kpl.