PROJEKTY ZREALIZOWANE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

05/10/2022


MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET MEDYCZNY 3


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że 28 kwietnia 2022 r. Zespół Opieki zdrowotnej podpisał z Województwem Małopolskim Umowę o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)  – 1 082 478,01 zł
Wkład własny ZOZ Sucha Beskidzka (15%) – 191 025,53 zł
Całkowite koszty kwalifikowane zadania realizowanego przez ZOZ Sucha Beskidzka – 1 273 503,54 zł

 

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie województwa małopolskiego.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dofinansowanie następujących pozycji sprzętowych:

  • Cyfrowy aparat RTG – 1 kpl.
  • Łóżko szpitalne – 36 szt.
  • Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.
  • Aparat USG – 1 szt.
  • Kardiomonitor – 1 szt.
  • Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (High Flow) – 1 szt.
  • Łóżko – wózek do przewożenia chorych dwu segmentowy wyposażony w wieszak na kroplówki, materac, prowadnicę na kasetę RTG, poręcze i odbojniki – 2 szt.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

 

SPRZĘT ZAKUPIONY W RAMACH PROJEKTU:

  APARAT USG

CYFROWY APARAT RTG

APARAT HIGH FLOW

KARDIOMONITOR

ŁÓŻKA