PROJEKTY ZREALIZOWANE

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SOR

05/02/2020

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Suchej Beskidzkiej

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ZOZ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 394 400,00 PLN  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 00/100 PLN)

W ramach projektu dokonano zakupu następującego sprzętu medycznego:

  • kardiomonitor – 6 szt.
  • respirator – 2 szt.
  • elektryczne urządzenie do ssania – 3 szt.
  • pompa infuzyjna – 10 szt.
  • aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 szt.
  • pulsoksymetr – 8 szt.
  • aparat do znieczulania – 1 szt.
  • aparat do szybkiego przetaczania – 3 szt.
  • zestaw do intubacji i wentylacji – 5 szt.

Liczba sztuk zakupionego sprzętu: 39

Wydatki kwalifikowalne związane z zakupem sprzętu medycznego: 389 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 330 990,00 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jasny i przejrzysty stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Co należy zgłaszać? Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą zarówno przedstawicieli instytucji w systemie realizacji Programu czy podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.