AKTUALNOŚCI

Podziękowania

03/04/2024

W imieniu Dyrekcji, Personelu oraz Pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, pragniemy złożyć na ręce:

Szanownego Pana Stanisława Lichosyta
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka,

Szanownego Pana Zbigniewa Maryona
Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka,

Szanowego Pana Krystiana Krzeszowiaka
Przewodniczącego Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej

oraz Radnych Miasta Sucha Beskidzka

serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za pracę w mijającej kadencji 2018 – 2024.

Państwa ciężka praca i zaangażowanie w realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Suchej Beskidzkiej są nie tylko wyrazem profesjonalizmu, ale również głębokiego zrozumienia potrzeb i aspiracji naszej społeczności. Dzięki Państwa wizji oraz nieustannemu dążeniu do doskonałości, Sucha Beskidzka staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym i bezpiecznym.

Jesteśmy głęboko przekonani, że efekty Państwa pracy będą służyć przyszłym pokoleniom, stanowiąc solidną podstawę dla dalszego rozwoju naszej pięknej miejscowości. Wasze poświęcenie i oddanie sprawom lokalnej społeczności zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.

Proszę przyjąć najszczersze gratulacje w związku z dotychczasowymi osiągnięciami oraz najlepsze życzenia dalszych sukcesów w osobistych inicjatywach i przyszłych przedsięwzięciach na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Wasza praca stanowi prawdziwy przykład służby publicznej, która inspiruje i motywuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

Dyrekcja oraz Personel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej