Oferta pracy dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych do pracy w Poradni Chorób Zakaźnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z:

1. Sekretariatem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej: tel. (33) 8723316,
sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
lub,


2. Działem Służb Pracowniczych: tel. (33) 8723272, email:
kadry@zozsuchabeskidzka.pl
lub Działem Świadczeń Zdrowotnych: tel.(33) 872-33-14,
email:
dsz@zozsuchabeskidzka.pl.


3. CV i list motywacyjny prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego w zakładce Kariera i praca na stronie
www.zozsuchabeskidzka.pl wraz z n/w oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych dla celów rekrutacji.


Oświadczenie kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu obecnych i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)