AKTUALNOŚCI

DZIĘKUJEMY!

13/11/2020

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. 

Jean de La Bruyére

Trudno wyrazić słowami jak niewyobrażalną dumą napawa nas ogromne zaangażowanie społeczne i wynikające z niego poczucie, że razem walczymy w tej samej sprawie.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w nasz apel dotyczący pomocy w formie wolontariatu oraz chęci podjęcia pracy w naszym szpitalu.

To dzięki WAM – ludziom dobrej woli – nasi pacjenci, którzy są hospitalizowani na oddziałach obserwacyjno-covidowych mają zapewnioną dodatkową opiekę, w sytuacji absencji chorobowej kadry medycznej.

Chcemy  serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagają naszemu szpitalowi w tym trudnym czasie.

Przekonaliśmy się, że nasz Zespół  ma wielu Przyjaciół i wiemy, że możemy na WAS liczyć!

Dziękujemy za Waszą solidarność!

Dyrekcja i pracownicy ZOZ w Suchej Beskidzkiej