AKTUALNOŚCI

Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”.

16/10/2023

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, otrzymał Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”.
Posiadanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem, przestrzegania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zapewnienia naszym pacjentom możliwie najbezpieczniejszej opieki i leczenia.
To jednocześnie wyraz uznania dla wysokich kwalifikacji całego personelu pracującego w Placówce oraz efektywnego zarządzania.
Co roku w polskich szpitalach dochodzi do blisko 37 tys. zakłuć i zranień. Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (World Health Organization) – 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4%
HIV – to odsetek wykrytych chorób po zranieniu się lub zakłuciu sprzętem używanym w placówkach ochrony
zdrowia. Nadal 1/3 polskich szpitali nie ma wdrożonych procedur do podawania leków niebezpiecznych, a
blisko połowa nie korzysta ze sprzętu bezpiecznego chroniącego personel przed niepożądanymi zdarzeniami
– wskazują dane z tegorocznego raportu nt. bezpieczeństwa polskich szpitali. Rada Ekspertów
Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wyłoniła zwycięzców w II edycji programu certyfikacji szpitali. Aż 108
szpitali z całej Polski zostało nagrodzonych certyfikatem za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz
za działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy zarówno dla
personelu medycznego, jak i pacjentów.
„Otrzymanie certyfikatu Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza, że dany szpital stosuje się do
najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa. Z pewnością przekłada się to również na bezpieczeństwo
pacjentów podczas ich pobytu w polskich szpitalach. – komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt
Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.