Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 • Dane kontaktowe
 • Zespół medyczny
 • Informacje dodatkowe
 • ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka
 • Recepcja:
  +48 33 872 33 67
 • Dyżurka pielęgniarska:
  +48 33 872 33 77 // +48 33 872 32 61
 • Dyżurka lekarska:
  +48 33 872 33 78 // +48 33 872 34 04
 • sor@zozsuchabeskidzka.pl
 • Godziny przyjęć:
  W trybie nagłym przez 24/h.
 • Personel:
  Lekarze - 35 osób
  Pielęgniarki - 22 osób
  Ratownicy medyczni - 3 osoby
 • Liczba łóżek:
  9 łóżek

Zasady przyjęć:

W trybie nagłym przez 24/h, bez skierowania od lekarza POZ.

Osoby zarządzające jednostką

doc

lek. Sebastian Łopatka

Koordynator Oddziału
Specjalista Medycyny Ratunkowej

doc

lek. Bogusław Komorowski

Z-ca Koordynatora Oddziału
Lekarz

doc_f

lic. piel. Elżbieta Marynowska

Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego
Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

doc_f

lic. piel. Katarzyna Kuśnierz

Z-ca Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego
Specjalista w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

Rodzaj wykonywanej działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Informacja dla pacjentów z PRM

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego nr 999 lub 112.
Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.
Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego numer 12 254 08 80.

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

W trybie nagłym przez 24/h, bez skierowania od lekarza POZ.

Szpital realizuje świadczenia zdrowotne przyjęć pacjentów w zależności od stwierdzanego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym – to przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych.
 • pilnym – to przyjęcia pacjenta ze skierowaniem na skazany oddział bez ustalonego terminu przyjęć
 • planowym – stabilnym terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia

Facebook

Menu
Polub nas