AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Stanowisko rzecznika prasowego ZOZ Sucha Beskidzka

22/07/2020

Stanowisko rzecznika prasowego ZOZ Sucha Beskidzka dotyczące informacji zamieszczonych w artykule: 

https://suski.dlawas.info/wiadomosci/konkurs-ofert-na-udzielanie-lekarskich-swiadczen-zdrowotnych-w-oddziale-urazowo-ortopedycznym-i-poradni-ortopedycznej-zoz-w-suchej-beskidzkiej/cid,18446,a.


Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzane są na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1373). Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, realizując zapisy ww. ustawy zapewnia pełną przejrzystość procedur konkursowych.   

Ogłoszenia o wszystkich konkursach ofert, zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty wraz z załącznikami oraz wzór umowy, podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej – www.zozsuchabeskidzka.pl w zakładce „Zamówienia i sprzedaż świadczeń zdrowotnych”.  Takie działanie zapewnia równy dostęp dla każdej osoby, która jest zainteresowany pracą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 

Monika Wróblewska-Polak

Rzecznik Prasowy ZOZ Sucha Beskidzka

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast