AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Obowiązujące zasady odwiedzin pacjentów

08/07/2021

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że z dniem 6.09.2021 (tj. poniedziałek) nastąpi zmiana w zakresie zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi wytycznymi w zakresie wymagań wobec osób odwiedzających
(pkt. 5 i 6).

 

Szanowni Pacjenci!
Informujemy, że z dniem 8.07.2021 r. (tj.: czwartek) wznowione zostały
w ograniczonym zakresie odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na oddziałach ZOZ Sucha Beskidzka.
Uprzejmie prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad organizacji odwiedzin.

 

— 1 —
Rekomendowany jest nadal kontakt zdalny z pacjentem hospitalizowanym, tj.: telefoniczny lub internetowy.

 

— 2 —
W sytuacjach, gdy odwiedziny pacjenta hospitalizowanego są koniecznością,
umożliwione zostają odwiedziny pacjentów w ustalonych przedziałach czasowych:
poniedziałek-piątek w godz.: 15:00-17:00
Wyjątek stanowi Oddział Wewnętrzny – 14:00-17:00
soboty, niedziele i dni świąteczne dla wszystkich oddziałów w godz.: 13:00-17:00

 

— 3 —
Czas trwania odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 min.

 

— 4 —
Maksymalna liczba odwiedzających:
jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
maksymalnie 2 osoby odwiedzające jednoczasowo przebywające w oddziale (w przypadku OAiIT jedna osoba)

 

— 5 —
Do odwiedzin osób hospitalizowanych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przedstawią:
 • certyfikat zaszczepienia przeciw Covid-19 (14-dni od ostatniej dawki) lub
 • certyfikat ozdrowieńca (ważny 6 m-cy) lub
 • wynik badania w kierunku SARS CoV-2 (ważny 2-wie doby od daty wykonania):
  • badanie RT-PCR
  • badanie antygenowe
— 6 —
W sytuacjach szczególnych (np.: stan terminalny pacjenta, itp.) osobę odwiedzającą wpuszcza się na teren szpitala bez względu na porę dnia, obowiązujące limity oraz bez względu na to, czy osoba odwiedzająca jest: zaszczepiona, po przechorowaniu Covid-19, posiadająca aktualne badanie w kierunku SARS CoV-2, ale nadal obowiązuje:
• zgoda ordynatora lub lekarza dyżurnego na wejście osoby odwiedzającej
• reżim sanitarny (triage i środki ochronne) w trakcie odwiedzin
— 7 —
Wejście celem odwiedzin pacjenta następuje po spełnieniu poniższych kryteriów:
personel Punktu TRIAGE wpuszcza odwiedzających na teren podmiotu:
— w wyznaczonych godzinach odwiedzin
— zgodnie z obowiązującym limitem, tj.:  jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
— zgodnie z limitem wynikającym z liczby posiadanych przepustek
— po kontroli temperatury i dezynfekcji dłoni
— wyłącznie, gdy osoba ma założoną maseczkę ochronną
— wyłącznie po wypełnieniu ankiety osoby odwiedzającej pacjenta hospitalizowanego w oddziale szpitalnym

 

— 8 —
Personel oddziału wpuszcza na teren jednostki osobę odwiedzającą wyłącznie, gdy ta osoba posiada jeden z dokumentów wskazanych w punkcie nr 5, przepustkę, maseczkę ochronną oraz gdy przeprowadzony wywiad epidemiologiczny wykazał brak ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

 

— 9 —
Personel oddziału wskazuje salę chorych lub inne miejsce w oddziale wyznaczone do przeprowadzania odwiedzin pacjentów, przy czym:
— nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu osoby odwiedzającej z izolowanym pacjentem
— przydzielony zostaje jednorazowy fartuch, jeżeli odwiedziny odbywają się w: OAiIT, Oddziale Neonatologii lub sali pooperacyjnej
— monitoruje dopuszczalny czas odwiedzin i liczbę osób odwiedzających

 

— 10 —
Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział, jak również po jego opuszczeniu.

 

— 11 —
Zaleca się, aby osoba odwiedzająca przyniosła ze sobą dla pacjenta hospitalizowanego wyłącznie niezbędne rzeczy, tj.: przedmioty osobiste, środki higieny osobistej. Nadal można dostarczać paczki dla pacjentów:
  • osoba dostarczająca paczkę (paczka musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta), zostawia ją przy portierni bloku diagnostycznego
  • portier przekazuje informuję o dostarczeniu paczki do właściwego oddziału
  • personel oddziału przychodzi na portiernię, przeprowadza dezynfekcję paczki i dostarcza ją pacjentowi
 
— 12 —
Prosimy o zapoznanie się z i wypełnienie wymaganych dokumentów – Ankieta osoby odwiedzającej ZOZ Sucha Beskidzka.

 

— 13 —
Wznowienie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych nie obejmuje Oddziału Pediatrycznego.

 

— 14 —
Ordynator / Koordynator lub lekarz dyżurny w przypadku nieobecności kierującego jednostką, ma prawo wstrzymać odwiedziny w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w oddziale.

 

— 15 —
Ww. zmienione zasady obowiązują do odwołania.

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. zasad. Zasady te będą bezwzględnie egzekwowane przez nasz personel.

 

Dbajmy o siebie, o naszych bliskich i inne osoby. Bądźmy odpowiedzialni.

 

Dyrekcja i pracownicy
ZOZ Sucha Beskidzka
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast