AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Obowiązujące zasady odwiedzin pacjentów

04/04/2022

Obowiązujące zasady odwiedzin pacjentów od dnia 26 maja 2022 r.


 

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad organizacji odwiedzin.

 

— 1 —
Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdym dniu tygodnia:
poniedziałek-piątek w godz.: 14:00-18:00
soboty, niedziele i dni świąteczne w godz.: 12:00-18:00

 

— 2 —
Czas trwania odwiedzin to maksymalnie 2 godziny.

 

— 3 —
Maksymalna liczba odwiedzających:
Jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta.
W szczególnych przypadkach mogą przebywać 2 osoby odwiedzające jednoczasowo w oddziale
(w przypadku OAiIT jedna osoba)
— 4 —
W sytuacjach szczególnych (np.: stany terminalne) osobę odwiedzającą wpuszcza się na teren szpitala bez względu na porę dnia i obowiązujące limity, za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego na wejście osoby odwiedzającej w reżimie sanitarnym.
— 5 —
Wejście do szpitala dla odwiedzających odbywa się wyłącznie przez wejście główne w BLOKU „C”.
— 6 —
Personel oddziału wskazuje salę chorych lub inne miejsce w oddziale wyznaczone do przeprowadzania odwiedzin pacjentów, przy czym:
— nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu osoby odwiedzającej z izolowanym pacjentem
— przydzielony zostaje jednorazowy fartuch, jeżeli odwiedziny odbywają się w: OAiIT, Oddziale Neonatologii lub sali pooperacyjnej
— monitoruje dopuszczalny czas odwiedzin i liczbę osób odwiedzających

 

— 7 —
Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział, jak również po jego opuszczeniu.
 
  1.  
— 8 —
Ordynator / Koordynator lub lekarz dyżurny w przypadku nieobecności kierującego jednostką, ma prawo wstrzymać odwiedziny w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w oddziale.

 

— 9 —
Ww. zmienione zasady obowiązują do odwołania.

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. zasad. Zasady te będą bezwzględnie egzekwowane przez nasz personel.

 

Dbajmy o siebie, o naszych bliskich i inne osoby.

Bądźmy odpowiedzialni.

 

Dyrekcja i pracownicy
ZOZ Sucha Beskidzka
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast