AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

KOMUNIKAT WS. PORODÓW RODZINNYCH

10/05/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dniem 10 maja br. (tj.: poniedziałek), od godz. 8:00 znosi ograniczenia w zakresie porodów rodzinnych w ramach Bloku Porodowego.  

– W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna najbliższa osoba zamieszkująca wspólnie  z rodzącą co najmniej przez ostatnie 2 tygodnie (tj.: mąż/partner lub inna bliska osoba);

– W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie osoba, która przedstawi aktualny ujemny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, tj.: RT-PCR (ważny 2 doby od daty wykonania) lub testu antygenowego, bez względu na status zaszczepienia/ozdrowienia;

– Przy porodzie nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji;

– Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem;

Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj.: pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej;

– Podczas pobytu w szpitalu, osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans 2 m wobec innych osób. Brak respektowania wymogu skutkuje wyproszeniem osoby towarzyszącej;

Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego. Po decyzji o operacyjnym ukończeniu porodu osoba towarzysząca musi niezwłocznie opuścić Szpital.

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę (domowe ubrania typu sportowego, klapki/obuwie sportowe). Przed wejściem do Bloku Porodowego prosimy o zmianę odzieży w szatni Izby Przyjęć, wraz ze zmianą obuwia.

Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób. Po okresie około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Bloku Porodowego oraz budynku Szpitala.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także perinatologii.

Pracujemy bezpiecznie w standardach stworzonych na czas epidemii SARS-Cov-2.
Bardzo prosimy o przestrzeganie procedur oraz uszanowanie naszych decyzji.

Dyrekcja i personel

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast