AKTUALNOŚCI

Czynniki ryzyka zachorowania na raka jelita grubego

12/06/2021

Czynniki zwiększające predyspozycje zachorowania na raka jelita grubego należy ogólnie skategoryzować względem możliwości ich modyfikacji.

Na pewną grupę czynników możemy wpływać w rezultacie zmiany naszych zachowań i przejawianych postaw;

z kolei inna – zawiera czynniki niemodyfikowalne, a więc takie na które mamy znikomy wpływ. Do kategorii czynników niemodyfikowalnych należą czynniki jelitowe i czynniki epidemiologiczne.

Pierwsze z nich są związane z uwarunkowaniami genetycznymi i obciążeniem rodzinnym, np.: występowanie przypadków raka jelita grubego u krewnych I stopnia (tj.: rodzice, rodzeństwo), polipowatości rodzinnej (FAP), stanów zapalnych jelit (np.: choroba Leśniewskiego-Crohna) czy dodatni wywiad w kierunku występowania polipów gruczolakowych.

Wśród czynników epidemiologicznych wyróżniamy:

    • rasę białą

    • zamieszkiwanie w północnej Europie

    • wiek powyżej 50. roku życia

    • występowanie zespołów metabolicznych (np.: nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL)

Znaczącą rolę w rozwoju nowotworów jelita grubego odgrywa sposób odżywiania.

Dieta bogatotłuszczowa, oparta na spożywaniu tłuszczy zwierzęcych, czerwonego mięsa, dieta wysokokaloryczna, tj.: bogata w proste węglowodany, a uboga w błonnik, owoce i warzywa, spowalnia przemieszczanie się treści kałowych w przewodzie pokarmowym (tzw. pasaż jelitowy). W wyniku tego przedłuża się czas oddziaływania szkodliwych związków na błonę śluzową jelita. Spożywanie produktów wysoko przetworzonych, ilość spożywanego alkoholu (a nie jego rodzaj) oraz palenie tytoniu i brak naturalnego wysiłku fizycznego ma duże znaczenie w patogenezie tego nowotworu.

 

Więcej informacji nt. przedmiotowego projektu oraz możliwości zapisu osób z grup docelowych na bezpłatną przesiewową kolonoskopię ze znieczuleniem odnajdą Państwo pod linkiem: PRO LIFE+.