AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Akcja szczepień COVID-19 dla personelu podmiotów leczniczych i aptek

15/12/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej został tzw. szpitalem węzłowym, w którym szczepiony będzie personel medyczny oraz niemedyczny przed akcją szczepienia populacyjnego. W szpitalach węzłowych szczepieniu zostanie poddany zarówno personel tych szpitali, jak również okolicznych jednostek wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.


UWAGA! AKTUALIZACJA nr 2! 

Zgodnie z aktualizacją Wytycznych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych z dnia 29.12.2020 r., Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej informuje, że do 14 stycznia przyjmuje od podmiotów wymienionych poniżej w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach.

Zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 29.12.2020 r. :
 
Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
 
 
a. Pracownicy szpitala węzłowego
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie

 

Uprzejmie prosimy osoby zarządzające ww. placówkami o przesyłanie informacji o pracownikach wyrażających chęć poddania się szczepieniu w naszym Zespole na adres e-mail: marketing@zozsuchabeskidzka.pl.

Wykaz osób chętnych (imię i nazwisko, numer PESEL, informację czy pracownik wykonuje zawód medyczny oraz informację o miejscu pracy (dane podmiotu zgłaszającego pracownika)) należy przesłać w postaci uzupełnionego formularza (do pobrania po kliknięciu): FORMULARZ ZGŁOSZENIA.xls

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentem (do pobrania po kliknięciu w nazwę) “Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, który każda osoba zgłaszająca chęć zaszczepienia musi wypełnić i przesłać do naszego Zespołu na adres: ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast