WYKONANIE WYCENY AKTUARIALNEJ REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Postępowanie znajduje się na http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 10/01/2019
Termin składania ofert: 17/01/2019
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/03/PU/18
Ostatnia aktualizacja: 11/01/2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:

Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Facebook

Menu
Polub nas