Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych w okresie od 15.05.2019r. do 30.07.2024 r.

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych w okresie od 15.05.2019r. do 30.07.2024 r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 19/04/2019
Termin składania ofert: 08/05/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/19
Ostatnia aktualizacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Pełnienie funkcji Asystenta Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Pełnienie funkcji Asystenta Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Tryb przetargu: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 18/04/2019
Termin składania ofert: 26/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.V.010/04/US/19
Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załącznik-nr-1-1.docx
Załączniki-do-ogłoszenia-2-5.docx

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Dostawa sprzętu 1x użytku ( uzupełnienie)

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 01/04/2019
Termin składania ofert: 10/04/2019
Oznaczenie: BZP 531821-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019Zorganizowanie wycieczki do Zamościa i Roztocza dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zorganizowanie wycieczki do Zamościa i Roztocza dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 01/04/2019
Termin składania ofert: 10/04/2019
Oznaczenie: BZP 531814-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup oraz modernizację i rozbudowę laparoskopu i histeroskopu.

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup oraz modernizację i rozbudowę laparoskopu i histeroskopu.

Tryb przetargu: Dialog techniczny
Data publikacji: 22/03/2019
Termin składania ofert: 05/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/01/DT/19
Ostatnia aktualizacja: 22/03/2019

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Usługi prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych

Usługi prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zmawiającego i osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych

Tryb przetargu: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 21/03/2019
Termin składania ofert: 29/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/03/US/19
Ostatnia aktualizacja: 01/04/2019Transport materiału biologicznego z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego do Laboratorium Medycznego w Lędzinach

Transport materiału biologicznego z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego do Laboratorium Medycznego w Lędzinach

Tryb przetargu: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 20/03/2019
Termin składania ofert: 28/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/02/US/19
Ostatnia aktualizacja: 01/04/2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załącznik-nr-1-4.docx
Załączniki-do-ogłoszenia-2-5.docxDostawę mebli (wyposażenia) dla Bloku Porodowego w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dostawę mebli (wyposażenia) dla Bloku Porodowego w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 20/03/2019
Termin składania ofert: 01/04/2019
Oznaczenie: BZP 527052-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 19/04/2019Dostawa implantów do osteosyntezy i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych : uzupełnienie

Dostawa implantów do osteosyntezy i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych : uzupełnienie

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 19/03/2019
Termin składania ofert: 28/03/2019
Oznaczenie: BZP 527260-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 04/04/2019Dostawa druków

Dostawa druków: Pakiet 1 – Druki Pakiet 2 – Papier firmowy, druki kolorowe Pakiet 3 – Biuletyn Pakiet 4 – Recepty

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/03/2019
Termin składania ofert: 02/04/2019
Oznaczenie: BZP523964-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 15/04/2019

Facebook

Menu
Polub nas