Dostawa artykułów elektrycznych

Dostawa artykułów elektrycznych

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 20/09/2018
Termin składania ofert: 15/10/2018
Oznaczenie: BZP 619400-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 20/09/2018

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:USŁUGI KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

USŁUGI KONSERWACJI URZADZEŃ DŹWIGOWYCH

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 18/09/2018
Termin składania ofert: 18/10/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/36/PU/18
Ostatnia aktualizacja: 18/09/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa sprzętu medycznego Pakiet nr 1- stół zabiegowy Pakiet n r2- lampa operacyjna Pakiet nr 3 – aparaty EKG

Dostawa sprzętu medycznego Pakiet nr 1- stół zabiegowy Pakiet n r2- lampa operacyjna Pakiet nr 3 – aparaty EKG

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 18/09/2018
Termin składania ofert: 15/10/2018
Oznaczenie: BZP 618198-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2018Pakiet nr 1- tankowanie do pojazdów i agregatów prądotwórczych Zamawiającego: etyliny bezołowiowej „95”, oleju napędowego oraz gazu LPG Pakiet nr 2- dostawę olei i smarów

Pakiet nr 1- tankowanie do pojazdów i agregatów prądotwórczych Zamawiającego: etyliny bezołowiowej „95”, oleju napędowego oraz gazu LPG Pakiet nr 2- dostawę olei i smarów

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 14/09/2018
Termin składania ofert: 15/10/2018
Oznaczenie: BZP 617474-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2018Dostawa mebli dla Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej

Dostawa mebli dla Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/09/2018
Termin składania ofert: 21/09/2018
Oznaczenie: BZP 615885-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2018Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/09/2018
Termin składania ofert: 20/09/2018
Oznaczenie: BZP 615823-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 20/09/2018Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/09/2018
Termin składania ofert: 05/10/2018
Oznaczenie: BZP 615771-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 13/09/2018Usługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Usługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejWykonywanie usług związanych z zamawianiem i sprzedażą świadczeń zdrowotnych

Wykonywanie usług związanych z zamawianiem i sprzedażą świadczeń zdrowotnych

Tryb przetargu: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 07/09/2018
Termin składania ofert: 18/09/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/14/US/18
Ostatnia aktualizacja: 07/09/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załacznik-nr-1-1.docx
Załączniki-do-ogłoszenia-2-5.docx

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
ogłoszenie-o-wyniku.pdfBudowa parkingu przy budynku F Szpitala w Suchej Beskidzkiej

Budowa parkingu przy budynku F Szpitala w Suchej Beskidzkiej

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 06/09/2018
Termin składania ofert: 24/09/2018
Oznaczenie: BZP 613476-2018
Ostatnia aktualizacja: 06/09/2018

Facebook

Menu
Polub nas