Dostawa filmów mammograficznych

Dostawa filmów mammograficznych

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 25/05/2018
Termin składania ofert: 20/06/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/21/PU/18
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
załącznik-nr-2-do-SIWZ.xlsm

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa artykułów spożywczych

Dostawa artykułów spożywczych

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 23/05/2018
Termin składania ofert: 15/06/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/29/18
Ostatnia aktualizacja: 23/05/2018

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa oleju opałowego II postępowanie

Dostawa oleju opałowego II postępowanie

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 22/05/2018
Termin składania ofert: 29/05/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/20/PU/18
Ostatnia aktualizacja: 22/05/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 21/05/2018
Termin składania ofert: 20/06/2018
Oznaczenie: BZP 560978-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 21/05/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załącznik-nr-1-3.doc
Załącznik-nr-2-2.docx
Załącznik-nr-2a-2.docx
Załącznik-nr-3-Projekt-umowy.docx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-1-SPRZĘT-STERYLIZACYJNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-2-KOMORA-LAMINARNA.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-3-LASER-UROLOGICZNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-4-APARATY-DO-HD-FIRMY-FRESENIUS.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-5-APARATY-DO-ZNIECZULEŃ-FIRMY-DRAGER.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-6-APARATY-KTG.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-7-APARATY-USG.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-8-DEFIBRYLATORY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-9-SPRZĘT-FIRMY-DIAGNOS.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-10-APARATY-DO-ELEKTROKOAGULACJI.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-11-INKUBATORY-MONITORY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-12-SPRZĘT-STERYLIZACYJNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-13-SPRZĘT-NEONATOLOGICZNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-14-URZĄDZENIE-DO-MASAŻU-SERCA.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-15-SPRZĘT-SOR-RESPIRATORY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-16-MONITORY-FIRMY-JOHNSON.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-17-MONITOR.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-18-LASERY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-19-MYJNIE-STERYLIZATORY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-20-SPRZĘT-FIRMY-OLYMPUS.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-21-POMPY-INFUZYJNE.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-22-KOLUMNY-ANESTEZJOLOGICZNE.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-23-RESPIRATORY-FIRMY-DRAGEN.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-24-KARDIOMONITORY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-25-SPRZĘT-FIRMY-MEDTRONIC.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-26-SPRZĘTNOWORODKOWY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-27-ŁÓŻKA-SZPITALNE.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-28-WIERTARKA-ORTOPEDYCZNA.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-29-STYMULATOR-NERWÓW.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-30-SPRZĘT-UROLOGICZNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-31-URZĄDZENIE-DO-HYDROMASAŻU.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-32-SPRZĘT-FIRMY-VARIMED.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-33-WIERTARKI-ORTOPEDYCZNE.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-34-SPRZĘT-RAHABILITACYJNY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-35-ZESTAW-ARTROSKOPOWY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-36-STACJA-UZDATNIANIA-WODY.xlsx
Zał.-nr-1a-pakiet-nr-37-INKUBATORY.xlsx

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy realizacji zamówienia pn.: „Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy realizacji zamówienia pn.: „Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”.

Tryb przetargu: Dialog techniczny
Data publikacji: 18/05/2018
Termin składania ofert: 24/05/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/02/DT/18
Ostatnia aktualizacja: 18/05/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
regulamin.pdf
wniosek-o-dopuszczenie-do-dialogu-technicznego.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa sprzętu 1x użytku – uzupełnienie III

Dostawa sprzętu 1x użytku - uzupełnienie III

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 16/05/2018
Termin składania ofert: 25/05/2018
Oznaczenie: BZP 558719-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018Dostawa nici, siatek i staplerów chirurgicznych -Pakiety 1-14

Dostawa nici, siatek i staplerów chirurgicznych -Pakiety 1-14

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 14/05/2018
Termin składania ofert: 11/06/2018
Oznaczenie: BZP 557307-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018Dostawa leków uzupełnienie V

Dostawa leków uzupełnienie V

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 14/05/2018
Termin składania ofert: 22/05/2018
Oznaczenie: BZP 557288-2018
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 3.000.000,00zł DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 3.000.000,00zł DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Tryb przetargu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 10/05/2018
Termin składania ofert: 30/05/2018
Oznaczenie: Zaproszenie
Ostatnia aktualizacja: 21/05/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
formularz-ofertowy.pdf
bilans-2017.pdf
bilans-2017-1.pdf
Formularz-ofertowy.docxPełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji (część I) Przebudowa pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji (część I) Przebudowa pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 08/05/2018
Termin składania ofert: 21/05/2018
Oznaczenie: BZP 554336-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 24/05/2018

Facebook

Menu
Polub nas