„System kolejkowy dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ Sucha Beskidzka”.

„System kolejkowy dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ Sucha Beskidzka”.

Tryb przetargu: Dialog techniczny
Data publikacji: 09/11/2018
Termin składania ofert: 05/12/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/01/DT/18
Ostatnia aktualizacja: 09/11/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Regulamin-1.docx
wniosek-o-dopuszczenie-do-dialogu-1.doc

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO pn.:„Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii lub Portugalii dla Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO pn.:„Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii lub Portugalii dla Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”.

Tryb przetargu: Dialog techniczny
Data publikacji: 08/11/2018
Termin składania ofert: 26/11/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/03/DT/18
Ostatnia aktualizacja: 08/11/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Regulamin.docx
wniosek-o-dopuszczenie-do-dialogu.doc

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa jarzyn i owoców

Dostawa jarzyn i owoców

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 02/11/2018
Termin składania ofert: 30/11/2018
Oznaczenie: BZP-643815-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 02/11/2018

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Przebudowa pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej- roboty dodatkowe w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Przebudowa pomieszczeń na Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej- roboty dodatkowe w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 25/10/2018
Termin składania ofert: 09/11/2018
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/75/18
Ostatnia aktualizacja: 13/11/2018Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tj. Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Szpitala w Makowie Podhalańskim oraz Ambulatorium w Jordanowie

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tj. Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Szpitala w Makowie Podhalańskim oraz Ambulatorium w JordanowieDostawa kart przedpłaconych i bonów towarowych dla pracowników ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Dostawa kart przedpłaconych i bonów towarowych dla pracowników ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 16/10/2018
Termin składania ofert: 08/11/2018
Oznaczenie: BZP 636444-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 14/11/2018Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych

Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 15/10/2018
Termin składania ofert: 26/10/2018
Oznaczenie: BZP 636163-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 07/11/2018Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek Pakietów określonych 1-23

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek -Pakiety 1-23Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych Pakiety 1-4

Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych Pakiety 1-4

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 02/10/2018
Termin składania ofert: 29/10/2018
Oznaczenie: BZP 630562-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 19/11/2018Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora systemów komputerowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – II postępowanie

Świadczenie usług związanych z realizacją działań administratora systemów komputerowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – II postępowanie

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 01/10/2018
Termin składania ofert: 10/10/2018
Oznaczenie: BZP 623121-N-2018
Ostatnia aktualizacja: 16/10/2018

Facebook

Menu
Polub nas