Dostawa mebli do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej“ nr POIS.09.01.00-00-0098/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dostawa mebli do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej“ nr POIS.09.01.00-00-0098/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 18/10/2017
Termin składania ofert: 30/10/2017
Oznaczenie: BZP 603650-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 18/10/2017Dostawa leków -uzupełnienie VII

Dostawa leków -uzupełnienie VII

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 13/10/2017
Termin składania ofert: 23/10/2017
Oznaczenie: BZP 601852-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 19/10/2017„Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz wymianą instalacji sanitarnych” ( projekt nr RPMP.04.03.02-12-0321/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 4.3 Poprawa efektowności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

„Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz wymianą instalacji sanitarnych” ( projekt nr RPMP.04.03.02-12-0321/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 4.3 Poprawa efektowności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 10/10/2017
Termin składania ofert: 14/11/2017
Oznaczenie: BZP 599028-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 17/10/2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
09.05.16_sucha_szpital_PB.pdf
10.05.16_szpital-sucha_PB.pdf
rzut-parteru.pdf
zestawienie-stolarki.pdf
A01.pdf
A02.pdf
A03.pdf
A04.pdf
A05.pdf
A06.pdf
A07.pdf
A08.pdf
A09.pdf
A10.pdf
A11.pdf
A12.pdf
A13.pdf
A14.pdf
A15.pdf
A16.pdf
A17.pdf
A18.pdf
A19.pdf
A20.pdf
A21.pdf
A22.pdf
A23.pdf
A24.pdf
A25.pdf
A26.pdf
CO1.pdf
CO2.pdf
CO3.pdf
CO4.pdf
CO5.pdf
CO6.pdf
CO7.pdf
CO8.pdf
CO9.pdf
CO10.pdf
CO11.pdf
CO12.pdf
CO13.pdf
CO14.pdf
CO15.pdf
CO16.pdf
CO17.pdf
CO18.pdf
Instalacja-C.O-OPIS.pdf
Instalacja-WOD-KAN-OPIS.pdf
WK1.pdf
WK2.pdf
WK3.pdf
WK4-1.pdf
WK5.pdf
WK6.pdf
WK7.pdf
WK8.pdf
WK9.pdf
WK10.pdf
WK11.pdf
WK12.pdf
WK13.pdf
WK14.pdf
WK15.pdf
WK16.pdf
WK17.pdf
WK18.pdf
WK19.pdf
WK20.pdf
WK21.pdf
WK22.pdf
WK23.pdf
WK24.pdf
WK25.pdf
WK26.pdf
WK27.pdf
IR-kotłownia-rzut-v1-2016.06.10-1.pdf
k1.pdf
k2.pdf
k3.pdf
k4.pdf
OPIS-TECHNICZNY-WYMIANA-KOTŁA-05.2016-PW.pdf
Zestawienie-stali-walcowanej-2016.06.10.pdf
Zestawienie-śrub-2016.06.10.pdf
K01.pdf
K02.pdf
K03.pdf
K04.pdf
K05.pdf
K06.pdf
Przebudowa-kotłowni.pdf
E01.pdf
E01A.pdf
E02.pdf
E02A.pdf
E03.pdf
E03A.pdf
E04.pdf
E04A.pdf
E05.pdf
E05A.pdf
IA-01.pdf
IA-02.pdf
SC01.pdf
SC02.pdf
SC03.pdf
SC04.pdf
SC05.pdf
SC06.pdf
SC07.pdf
SC08.pdf
SC09.pdf
SC10.pdf
SC11.pdf
SC12.pdf
SC13.pdf
SC14.pdf
SC15.pdf
SC16.pdf
SC17.pdf
SC18.pdf
SC19.pdf
SC20.pdf
SC21.pdf
SC22.pdf
SC23.pdf
SC24.pdf
SC25.pdf
SC26.pdf
SC27.pdf
SC28.pdf
SC29.pdf
SC30.pdf
SC31.pdf
SC32.pdf
SC33.pdf
Sieć-ciepłownicza.pdf
451-1-Roboty-rozbiórkowe-i-wyburzeniowe.pdf
452-1-Roboty-stalowe.pdf
452-2-Roboty-murowe.pdf
453-1-Sufity-podwieszane-Ola.pdf
453-2-Powłoki-malarskie-Ola.pdf
453-3-Stolarka-ola.pdf
Ogólna.pdf
Specyfikacja-salosc-Sucha.pdf
STWiOR.pdf
PR_Sucha_2017.09.12.pdf
sucha_automł_przedm_18-09.pdf
sucha_cocwu_przedm_27-2017.pdf
sucha_kotł_przedm_18-09.pdf
sucha_siec_przedm_27-09.pdf
Załącznik-nr-6-do-SIWZ-projekt-umowy-1.pdfDostawa bonów towarowych

Dostawa bonów towarowych

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 10/10/2017
Termin składania ofert: 08/11/2017
Oznaczenie: BZ 599575-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 10/10/2017

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych określonych w pakietach 1-4

Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych określonych w pakietach 1-4

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 06/10/2017
Termin składania ofert: 07/11/2017
Oznaczenie: BZP 598263-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 12/10/2017Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 03/10/2017
Termin składania ofert: 30/10/2017
Oznaczenie: BZP 596163-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 19/10/2017Dostawa artykułów elektrycznych -II postepowanie

Dostawa artykułow elektrycznych -II postepowania

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/09/2017
Termin składania ofert: 06/10/2017
Oznaczenie: BZP 593758-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 17/10/2017

 

Usługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – II postępowanie

Usługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – II postępowanieDostawa leków w ramach programów lekowych – uzupełnienie III

Dostawa leków w ramach programów lekowych - uzupełnienie III

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 19/09/2017
Termin składania ofert: 27/09/2017
Oznaczenie: BZP 589988-N-2017
Ostatnia aktualizacja: 09/10/2017

Facebook

Menu
Polub nas