Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w zespole wyjazdowym „S – specjalistycznym” w Dziale Pomocy Doraźnej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 28/11/2017
Termin składania ofert: 04/12/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/22/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w zespole wyjazdowym „S – specjalistycznym” w Dziale Pomocy Doraźnej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/11/2017
Termin składania ofert: 27/11/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Pobierz pozostałe pliki

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz Poradni Neurologicznej, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/11/2017
Termin składania ofert: 07/12/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/20/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w okresie od 15.12.2017r. do 31.10.2022r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/11/2017
Termin składania ofert: 07/12/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Pobierz pozostałe pliki

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/11/2017
Termin składania ofert: 05/12/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Pobierz pozostałe pliki

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Alergologicznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych w okresie 01.12.2017r. do 30.11.2020r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/11/2017
Termin składania ofert: 23/11/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Pobierz pozostałe pliki

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs Ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz Poradni Neurologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 24/10/2017
Termin składania ofert: 14/11/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych jednocześnie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/10/2017
Termin składania ofert: 25/10/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/10/2017
Termin składania ofert: 07/11/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/14/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Dziale Pomocy Doraźnej w okresie 01.10.2017r. do dnia 31.07.2020r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/09/2017
Termin składania ofert: 20/09/2017
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Facebook

Menu
Polub nas