Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Dziale Pomocy Doraźnej w okresie od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.08.2019r. z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/09/2018
Termin składania ofert: 18/09/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/24/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie 01.10.2018r. do 30.09.2022r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 31/08/2018
Termin składania ofert: 21/09/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.10.2018r. do dnia 30.09.2021r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 29/08/2018
Termin składania ofert: 21/09/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/22/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Okulistycznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych w okresie od 01.10.2018r. do 30.06.2022r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 03/08/2018
Termin składania ofert: 11/09/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/20/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/07/2018
Termin składania ofert: 23/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Z-cy Koordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 29/06/2018
Termin składania ofert: 09/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Ginekologiczno Położniczej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 25/06/2018
Termin składania ofert: 10/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na 1) pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej; 2) pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/06/2018
Termin składania ofert: 22/06/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Facebook

Menu
Polub nas