Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2023r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/04/2019
Termin składania ofert: 30/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na objęcie stanowiska z-cy pielęgniarki koordynującej oraz udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale i Poradni Reumatologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/04/2019
Termin składania ofert: 17/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska pielęgniarki koordynującej oraz udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Neurologicznym

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/04/2019
Termin składania ofert: 12/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Ogłoszenie-o-zmianie-SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/04/2019
Termin składania ofert: 16/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na udzielanie planowych konsultacji kardiologicznych oraz wykonywanie i interpretowanie badań specjalistycznych

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/04/2019
Termin składania ofert: 16/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/14/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/04/2019
Termin składania ofert: 16/04/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/03/2019
Termin składania ofert: 22/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na a udzielanie świadczeń pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/03/2019
Termin składania ofert: 22/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie w ramach tlenoterapii w warunkach domowych

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/03/2019
Termin składania ofert: 20/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w ramach tlenoterapii w warunkach domowych

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/03/2019
Termin składania ofert: 20/03/2019
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/9/19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Facebook

Menu
Polub nas