Konkurs ofert na objęcie stanowiska Z-cy Koordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 29/06/2018
Termin składania ofert: 09/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Ginekologiczno Położniczej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 25/06/2018
Termin składania ofert: 10/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na 1) pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej; 2) pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/06/2018
Termin składania ofert: 22/06/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Okulistycznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/06/2018
Termin składania ofert: 18/07/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Poradni Ginekologiczno – Położniczej w okresie 01.07.2018r. do 30.06.2022r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 25/05/2018
Termin składania ofert: 08/06/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/14/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Z-cy Koordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i Poradni Ortopedycznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/05/2018
Termin składania ofert: 24/05/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Ogłoszenie-o-zmianie-SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Okulistycznej

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 30/04/2018
Termin składania ofert: 25/05/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/OF/12/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert 1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych. 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Anestezjologicznej w okresie 01.05.2018r. do 30.04.2023r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 19/04/2018
Termin składania ofert: 26/04/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs na świadczenia lekarskie w Poradni Okulistycznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2022r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/04/2018
Termin składania ofert: 24/04/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 20.04.2018r. do dnia 31.03.2020r.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 29/03/2018
Termin składania ofert: 10/04/2018
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/9/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Wyniki:
Pobierz wyniki

Facebook

Menu
Polub nas