Przyjęcia do Szpitala

Szpital realizuje przyjęcia pacjentów w zależności od stwierdzanego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • przyjęcia w trybie nagłym

  To przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
  Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych.

 • przyjęcie w trybie pilnym

  To przyjęcia pacjenta ze skierowaniem na wskazany oddział bez ustalonego terminu przyjęć.

 • przyjęcie w trybie planowym

  W przypadku stabilnego stanu pacjenta; w terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia.

Godziny przyjęć pacjentów

Planowe przyjęcia pacjentów posiadających skierowanie i ustalony termin przyjęcia do Szpitala w Suchej Beskidzkiej są realizowane od poniedziałku do piątku, według harmonogramu ustalonego dla poszczególnych oddziałów*:

*informacja wyświetla się po kliknięciu w wybrany oddział
 • Oddział Chirurgiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 7.15 – 8.00

 • Oddział Ginekologiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 8.00 – 8.30

 • Oddział Kardiologiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 12.30 – 13.00

 • Oddział Neurologiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 10.00 – 11.00

 • Oddział Reumatologiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 9.30 – 10.00

 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 11.00 – 12.00

 • Oddział Urologiczny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 8.30 – 9.30

 • Oddział Wewnętrzny

  Przyjęcia planowe realizowane w godz.: 12.00 – 12.30

Uprzejmie prosimy pacjentów, którzy

posiadają skierowanie do Szpitala, jednak nie posiadają wyznaczonego terminu planowej hospitalizacji,

o zgłaszanie się na Izbę Przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00.

Kolejność przyjęcia ww. pacjentów odbywa się według kolejności ich zgłoszenia do Izby Przyjęć.

Planowe przyjęcia do Szpitala w Makowie Podhalańskim są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 (dla oddziału: Obserwacyjno-Zakaźnego, Paliatywnego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)

Ważne telefony

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  33 872 33 67
 • Izba Przyjęć Pediatryczna
  (przyjęcia w trybie planowym i pilnym ze skierowaniem do Szpitala)
  33 872 32 01
 • Izba Przyjęć Położnicza
  (przyjęcia w trybie nagłym)
  33 872 33 55
 • Izba Przyjęć w Makowie Podhalańskim
  33 877 10 01
 • Przyjęcia pacjentów planowych
  33 872 32 98
 • Konsultacje pacjentów ze skierowaniem bez ustalonego terminu
  33 872 32 60

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęć pacjentów na oddziały szpitalne w ramach naszego Szpitala.

Pobierz plik z informacjami

Facebook

Menu
Polub nas