Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta
Pani Karolina Ficek

Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ZOZ Sucha Beskidzka mogło dojść do naruszenia przysługujących im praw pacjenta mogą zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy w szczególności:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ Sucha Beskidzka,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszania praw pacjentów,
 • analiza skarg i wniosków pacjentów,
 • współpraca z Dyrekcją Szpitala w procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

Pełnomocnik szpitalny dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00 w Dziale Prawnym, Budynek C Szpitala, I Piętro (tel. 668 312 943).

Rzecznik Praw Pacjenta

Osobom ubezpieczonym, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej informacji na stronie: www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

Adres:
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel./faks: (0-22) 833-08-86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15
Przyjmowanie petentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00

Współpraca Rzecznika z innymi instytucjami
Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz pacjentów. Są nimi instytucje regionalne i centralne, w szczególności:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (tylko w 2001 r. 137 spraw zostało przekazanych do rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,
 • Lokalne Wydziały Zdrowia, Starostwa Powiatowe,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • Regionalne Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Naczelna Izba Lekarska.

Facebook

Menu
Polub nas