Odwiedziny pacjentów

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek 13:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1.02.2013r.

Rozdział VII. Prawa i obowiązki pacjenta, § 58 Odwiedziny pacjentów

 • Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się każdego dnia w godzinach: 13.00 – 19.00, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 oraz 3.
 • W sobotę, niedzielę i dni świąteczne odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 11.00 – 19.00.
 • Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób towarzyszących, o których mowa w § 56.
 • Osoby towarzyszce, o których mowa w § 56, zobowiązane są w czasie pobytu na oddziale do noszenie plakietki „OSOBA TOWARZYSZĄCA”.
 • Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego oddziału.
 • Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1lutego 2013r. i Zarządzenia Nr 57/G/2010 Dyrektora ZOZ w Suchej Beskidzkiej od dnia 20 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zasady dotyczące stosowania jednorazowych ochraniaczy na obuwie:

 • W okresie od 1 października do 30 marca każdego roku wprowadza się obowiązek stosowania przez osoby odwiedzające jednorazowych ochraniaczy na obuwie we wszystkich oddziałach szpitalnych z wyjątkiem oddziałów:
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki
 • Oddziału Położniczego
 • Oddziału Pediatrycznego
 • Sal Pooperacyjnych oddziałów zabiegowych (Oddział Chirurgiczny, Oddział Ortopedyczny, Oddział Ginekologiczny, Oddział Urologiczny) gdzie obowiązek stosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie obowiązuje przez cały rok.
 • Personel medyczny opiekujący się pacjentem oprócz jednorazowych ochraniaczy na obuwie może każdorazowo wymagać od osób odwiedzających stosowania środków ochrony osobistej (fartuch, maska, czapka). Środki ochrony osobistej można zakupić w sklepie zielarsko-medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Facebook

Menu
Polub nas